Vi hjälper dig att höja värdet på din fastighet.

Du som tidigare har försökt att förädla din fastighet vet att det kan vara utmanande. Det kräver tid, pengar, engagemang och framför allt tålamod. Vi erbjuder dig som vill förädla din mark möjligheten att luta dig tillbaka och slappna av. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att förädla din mark? Klicka dig vidare och läs mer om på vilka sätt vi kan hjälpa dig. 

Höj värdet på din fastighet med hjälp av fastighetsförädling.

En detaljplan börjar med en ansökan om planbesked.

Stycka av och sälj tomter med lägre risk. 

Därför är det smart att förädla din fastighet med Boeno Sverige

Det finns många skäl för dig som äger mark att förädla din fastighet. Det höjer fastighetsvärdet inför en eventuell försäljning, kan underlätta inför kommande generationsskiften och du får samtidigt vara med om att utveckla lokalsamhället. Men varför välja Boeno Sverige?
 
  • Du behöver inte ett stort startkapital
  • Det går snabbare, vi ser till att det blir rätt från början
  • Du kan lämna allt från ansökningsprocesser och utredningar, lantmäteriförrättningar och mäklarofferter till oss
  • Oavsett om processen överklagas av grannar eller andra sakägare tar vi inte mer betalt för vårt arbete

Kontakta oss.

Ta första steget, vi gör resten.